Disclaimer

Welkom op de internetsite van Hulshof Watersport en Campers. Hulshof Watersport en Campers stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in het aanbod en een bezoek brengt aan de internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite Hulshof Watersport en Campers kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright 
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Hulshof Watersport en Campers. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceert, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hulshof Watersport en Campers.

Virussen en veiligheid 
De internetsite Hulshof Watersport en Campers wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Hulshof Watersport en Campers sites. Hulshof Watersport en Campers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar 
Hulshof Watersport en Campers wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen wordt door Hulshof Watersport en Campers gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Hulshof Watersport en Campers behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Hulshof Watersport en Campers verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hulshof Watersport en Campers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.